Danh sách tổ phản ứng nhanh Covid Quận/Huyện tại Tp.Hồ Chí Minh

Mới đây, TP. HCM đã thành lập gấp tổ phản ứng nhanh covid cấp cứu F0 cách ly tại nhà. Việc thành lập các tổ phản ứng nhanh ở phường, xã, thị trấn nhằm đảm bảo tiếp cận và hỗ trợ chăm sóc kịp thời khi F0 cách ly tại nhà có dấu hiệu chuyển nặng. Tham danh sách và số điện thoại 312 tổ phản ứng nhanh bên dưới: 

DANH SÁCH TỔ PHẢN ỨNG NHANH QUẬN/HUYỆN

Các tổ phản ứng nhanh ở phường, xã, thị trấn được thành lập nhằm đảm bảo kịp thời tiếp cận và hỗ trợ chăm sóc khi F0 đang cách ly tại nhà khi có dấu hiệu chuyển nặng. Thành phần mỗi tổ phản ứng nhanh gồm: bác sĩ, điều dưỡng của Trạm Y tế của phường, xã, thị trấn, các nhân viên y tế là tình nguyện viên, Công an, Đoàn thanh niên… 

Theo đó, khi F0 có triệu chứng chuyển bệnh có thể gọi cấp cứu 115 và tổ phản ứng nhanh tại địa phương để được hỗ trợ  kịp thời. 

1. Danh sách tổ phản ứng nhanh Quận 1

tổ phản ứng nhanh covid cấp quận, quận 1 tổ phản ứng nhanh covid quận 1, cấp phường xã danh sách tổ phản ứng nhanh covid quận 1danh sách tổ phản ứng nhanh covid quận 1số tổ phản ứng nhanh covid các phường tại quận 1

2. Danh sách tổ phản ứng nhanh covid Quận 3 

tổ phản ứng nhanh covid quận 3danh sách tổ phản ứng nhanh covid quận 3tổ phản ứng nhanh covid quận 3 cấp phường

3. Danh sách tổ phản ứng nhanh Covid Quận 4

tổ phản ứng nhanh covid quận 4danh sách tổ phản ứng nhanh covid quận 4tổ phản ứng nhanh covid quận 3, cấp phườngdanh sách tổ phản ứng nhanh covid quận 4 cấp phườngtổ phản ứng nhanh covid quận 4 phường 8-9tổ phản ứng nhanh covid quận 4 phường 10-13tổ phản ứng nhanh covid quận 4 phường 13tổ phản ứng nhanh covid quận 4 phường 14tổ phản ứng nhanh covid quận 4 phường 18

4. Danh sách tổ phản ứng nhanh Covid Quận 5

tổ phản ứng nhanh covid quận 5danh sách tổ phản ứng nhanh covid quận 5Danh sách tổ phản ứng nhanh covid Quận 5 cấp phườngtổ phản ứng nhanh covid quận 5 cấp phường

5. Danh sách tổ phản ứng nhanh Quận 6

tổ phản ứng nhanh covid quận 6danh sách tổ phản ứng nhanh covid quận 6tổ phản ứng nhanh covid quận 6, phường 5-6tổ phản ứng nhanh covid quận 6, phường 7-8tổ phản ứng nhanh covid Quận 6 phường 10 tổ phản ứng nhanh covid Quận 6, phường 11-12tổ phản ứng nhanh covid Quận 6 phường 14

6. Danh sách tổ phản ứng nhanh quận 7

tổ phản ứng nhanh covid Quận 7tổ phản ứng nhanh covid quận 7 cấp phườngdanh sách tổ phản ứng nhanh covid quận 7cập nhật danh sách tổ phản ứng nhanh covid Quận 7cập nhật mới nhất tổ phản ứng nhanh covid quận 7 tổ phản ứng nhanh covid quận 7

7. Danh sách tổ phản ứng nhanh Covid Quận 8

tổ phản ứng nhanh covid quận 8 danh sách tổ phản ứng nhanh covid quận 8

8. Danh sách tổ phản ứng nhanh Quận 10 

tổ phản ứng nhanh covid quận 10 tổ phản ứng nhanh covid quận 10, cấp phường tổ phản ứng nhanh covid quận 10, phường 5-6 tổ phản ứng nhanh covid quận 10, phường 8-9 danh sách tổ phản ứng nhanh covid quận 10

9. Danh sách tổ phản ứng nhanh Quận 11

tổ phản ứng nhanh covid quận 11 danh sách tổ phản ứng nhanh covid quận 11 cập nhật danh sách tổ phản ứng nhanh covid quận 11 tổ phản ứng nhanh covid quận 11, cấp phường

10. Danh sách tổ phản ứng nhanh Covid Quận 12 

danh sách tổ phản ứng nhanh covid quận 12 tổ phản ứng nhanh covid quận 12 tổ phản ứng nhanh covid quận 12, cấp phường cập nhật danh sách tổ phản ứng nhanh covid quận 12

11. Danh sách tổ phản ứng nhanh Covid Quận Bình Thạnh 

tổ phản ứng nhanh covid Quận Bình Thạnh tổ phản ứng nhanh covid Quận Bình Thạnh, Phường 2 tổ phản ứng nhanh covid Quận Bình Thạnh, Phường 5 tổ phản ứng nhanh covid Quận Bình Thạnh, Phường 6-7 tổ phản ứng nhanh covid Quận Bình Thạnh, Phường 11-12 tổ phản ứng nhanh covid Quận Bình Thạnh, Phường 13 tổ phản ứng nhanh covid Quận Bình Thạnh, Phường 14 tổ phản ứng nhanh covid Quận Bình Thạnh, Phường 15 tổ phản ứng nhanh covid Quận Bình Thạnh, Phường 17-19 tổ phản ứng nhanh covid Quận Bình Thạnh, Phường 22-24 tổ phản ứng nhanh covid Quận Bình Thạnh, Phường 25 tổ phản ứng nhanh covid Quận Bình Thạnh, Phường 27 tổ phản ứng nhanh covid Quận Bình Thạnh, Phường 27 tổ phản ứng nhanh covid Quận Bình Thạnh, Phường 28

12. Danh sách tổ phản ứng nhanh Quận Tân Phú 

danh sách tổ phản ứng nhanh covid Quận Tân Phú tổ phản ứng nhanh covid quận Tân Phú danh sách tổ phản ứng nhanh covid Tân Phú

14. Danh sách tổ phản ứng nhanh Covid Quận Phú Nhuận 

tổ phản ứng nhanh covid Quận Phú Nhuận tổ phản ứng nhanh covid Q. Phú Nhuận danh sách tổ phản ứng nhanh covid Quận Phú Nhuận cập nhật danh sách tổ phản ứng nhanh covid quận Phú Nhuận danh sách tổ phản ứng nhanh covid Q. Phú Nhuận tổ phản ứng nhanh covid Phú Nhuận cấp phường Cập nhật danh sách tổ phản ứng nhanh covid quận phú Nhuận cấp phường tổ phản ứng nhanh covid Quận phú Nhuận phường 12/13 tổ phản ứng nhanh covid quận phú nhuận phường 14 tổ phản ứng nhanh covid quận Phú Nhuận phường 15

15. Danh sách tổ phản ứng nhanh Covid Quận Gò Vấp 

tổ phản ứng nhanh covid quận gò vấp danh sách tổ phản ứng nhanh covid Quận Gò Vấp tổ phản ứng nhanh covid quận gò vấp, cấp phường

16. Danh sách tổ phản ứng nhanh Quận Tân Bình

tổ phản ứng nhanh covid Q. Tân Bình tổ phản ứng nhanh covid Quận Tân Bình danh sách tổ phản ứng nhanh covid Quận Tân Bình tổ phản ứng nhanh covid cấp phường, quận Tân Bình danh sách tổ phản ứng nhanh covid cấp phường Quận tân Bình danh sách tổ phản ứng nhanh covid Quận Tân Bình, cấp phường tổ phản ứng nhanh covid Quận tân bình phường 10/11 tổ phản ứng nhanh covid phường 12 -13 Q. Tân Bình tổ phản ứng nhanh covid phường 14 - 15 Q. Tân Bình

17. Danh sách tổ phản ứng nhanh Quận Bình Tân 

tổ phản ứng nhanh covid Q. Bình Tân tổ phản ứng nhanh covid Quận Bình Tân danh sách tổ phản ứng nhanh covid Q. Quận Bình Tân danh sách tổ phản ứng nhanh covid cấp phường, Q.Quận Bình Tân tổ phản ứng nhanh covid cấp phường Q.Quận Bình Tân cập nhật danh sách tổ phản ứng nhanh covid Q. Quận Bình Tân danh sách tổ phản ứng nhanh covid Q. Quận Bình Tân - Mới nhất tổ phản ứng nhanh covid Q.Quận Bình Tân - Cập nhật mới nhất danh sách đầy đủ nhất tổ phản ứng nhanh covid Q.Quận Bình Tân tổ phản ứng nhanh covid Q. Quận Bình Tân hôm nay thông tin mới nhất về tổ phản ứng nhanh covid Q. Quận Bình Tân tổ phản ứng nhanh covid Q.Quận Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa

18. Danh sách tổ phản ứng nhanh Covid huyện Củ Chi 

tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi cập nhật tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi tổ phản ứng nhanh covid cấp xã, huyện Củ Chi cập nhật tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi cấp xã tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi - Cập nhật mới nhất tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi - Thông tin mới nhất thông tin mới nhất về tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi thông tin tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi hôm nay thông tin tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi chi tiết nhất danh sách chi tiết tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi  chi tiết về tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi  thông tin về tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi mới nhất về  tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi cập nhật thông tin về tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi  tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi - Cập nhật hôm nay  tổ phản ứng nhanh covid huyện Củ Chi

19. Danh sách tổ phản ứng nhanh huyện Hóc Môn

tổ phản ứng nhanh covid Huyện Hóc Môn danh sách tổ phản ứng nhanh covid huyện Hóc Môn

20. Danh sách tổ phản ứng nhanh Covid Huyện Hiệp Bình Chánh 

danh sách tổ phản ứng nhanh covid huyện Hiệp Bình Chánh  tổ phản ứng nhanh covid huyện Hiệp Bình Chánh danh sách tổ phản ứng nhanh covid H. Hiệp Bình Chánh cập nhật danh sách tổ phản ứng nhanh covid huyện Hiệp Bình Chánh danh sách tổ phản ứng nhanh covid huyện Hiệp Bình Chánh - Cập nhật mới nhất thông tin tổ phản ứng nhanh covid huyện Hiệp Bình Chánh chi tiết về tổ phản ứng nhanh covid huyện Hiệp Bình Chánh danh sách chi tiết tổ phản ứng nhanh covid huyện Hiệp Bình Chánh Chi tiết danh sách tổ phản ứng nhanh covid huyện Hiệp Bình Chánh danh sách tổ phản ứng nhanh covid cấp xã huyện Hiệp Bình Chánh tổ phản ứng nhanh covid cấp xã huyện Hiệp Bình Chánh danh sách chi tiết tổ phản ứng nhanh covid cấp xã huyện Hiệp Bình Chánh danh sách tổ phản ứng nhanh covid cấp xã, huyện Hiệp Bình Chánh tổ phản ứng nhanh covid cấp xã, huyện Hiệp Bình Chánh tổ phản ứng nhanh covid cấp xã, H.Hiệp Bình Chánh thông tin liên lạc tổ phản ứng nhanh covid cấp xã huyện Hiệp Bình Chánh thông tin liên lạc tổ phản ứng nhanh covid huyện Hiệp Bình Chánh

21. Danh sách tổ phản ứng nhanh huyện Nhà Bè 

tổ phản ứng nhanh covid huyện Nhà Bè danh sách tổ phản ứng nhanh covid huyện Nhà Bè cập nhật danh sách tổ phản ứng nhanh covid huyện Nhà Bè

22. Danh sách tổ phản ứng nhanh huyện Cần Giờ 

tổ phản ứng nhanh covid huyện Cần Giờ danh sách tổ phản ứng nhanh covid huyện Cần Giờ cập nhật danh sách tổ phản ứng nhanh covid huyện Cần Giờ

23. Danh sách tổ phản ứng nhanh Covid Thành phố Thủ Đức 

tổ phản ứng nhanh covid TP. Thủ Đức danh sách tổ phản ứng nhanh covid TP. Thủ Đức cập nhật danh sách tổ phản ứng nhanh covid TP. Thủ Đức danh sách chi tiết tổ phản ứng nhanh covid TP. Thủ Đức danh sách liên hệ tổ phản ứng nhanh covid TP. Thủ Đức tổ phản ứng nhanh covid TP. Thủ Đức cấp xã/phường

Trên đây là tổng hợp lại danh sách các tổ phản ứng nhanh covid trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trường hợp có bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà có triệu chứng chuyển nặng, liên hệ ngay tổ phản ứng nhanh tại địa phương để được hỗ trợ kịp thời. Theo dõi trang tin tức Covid hot nhất để nắm bắt thêm nhiều thông tin hữu ích trong mùa dịch. 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*